Terjemahan

Hadis Uqbah bin Amir r.a katanya:
Rasulullah s.a.w telah bersabda: Syarat yang paling berhak kamu sempurnakan ialah perkara yang menyebabkan faraj iaitu kemaluan wanita menjadi halal untuk kamu. Nombor hadith di dalam Sahih Muslim : 2542

Paparkan Hadith Di Blog Anda

webmaster@mymasjid.net.my