Oleh AiNuL HuLsAiNi
27-Dec-2004 08:28:48
MALAIKAT BERSAMA 3 ORANG CACAT
Abu Hurairah r.a. berkata yang ia ada mendengar Rasulullah SAW bercerita tentang 3 orang cacat dari Bani Israil. Pertamanya berpenyakit kusta, kedua berkepala botak, yang ketiganya buta. Allah SWT lalu menghantarkan kepada mereka malaikat untuk mengujinya. Pada yang berpenyakit kusta malaikat bertanya, "Apakah yang paling engkau sukai?" Jawab orang itu, "Kulit yang baik serta sembuh dari penyakit. Tetapi alangkah bagusnya kalau aku ada seekor unta." Malaikat lalu mengusap tubuhnya maka sembuhlah ia dari penyakit dan memberinya seekor unta bunting serta berdoa semoga Allah memberkatinya.
Bertanya pula malaikat pada yang berkepala botak, "Apakah yang paling engkau sukai?" Jawabnya, "Rambut yang lebat tetapi alangkah bagusnya kalau aku ada seekor sapi" Malaikat lalu mengusap kepalanya maka tumbuhlah rambut dengan lebat dan diberinya seekor sapi bunting serta berdoa semoga ianya diberkati.
Pada orang yang ke tiga malaikat bertanya soalan yang sama. Maka jawabnya. "Apa yang paling aku sukai ialah semoga Allah mengembalikan penglihatanku dan diberinya aku seekor kambing." Malaikat lalu mengusap matanya maka sembuhlah mata itu dan diberinya seekor kambing bunting serta berdoa semoga ia diberkati.
Selang beberapa waktu malaikat datang lagi dengan rupa yang sama tetapi dalam keadan mengemis untuk menguji ke tiga sahabat yang telah kaya ini. Si penyakit kusta dan si kepala botak masing-masing mengaku segala harta mereka adalah peninggalan nenek moyangnya dan dari usaha titik peluh mereka sendiri. Tetapi berlainan pula dengan si buta, bila malaikat meminta darinya ia berkata, "Ambillah kambing itu seberapa banyak yang engkau mahu, aku sedikitpun tidak keberatan terhadap apa yang kamu ambil itu kerana Allah SWT dan tinggallah bakinya menurut kehendakmu." Jawab malaikat, "Jagalah hartamu, kamu sungguh diredhai Allah, sedangkan kedua sahabatmu dimurkai Allah
webmaster@mymasjid.net.my