Oleh sausan
12-Apr-2005 08:34:41
Dari Usman ra yang bermaksud : "Siapa yang meninggalkan dunia, dia akan dicintai oleh Allah SWT. Siapa yang meninggalkan perbuatan dosa, dia akan dicintai oleh para malaikat. Dan siapa yang membuang sifat tamaknya terhadap kaum muslimin maka dia akan dicintai oleh mereka."
"Ini nyanyi rindu, kerja TUHAN siapa tahu"
webmaster@mymasjid.net.my