99 Nama Nama Allah

Oleh lynn
30-Aug-2002 00:45:21
1. Ar-Rahman - Yang Maha Pemurah
2. Ar-Rahim - Yang Maha Mengasihi
3. Al-Malik - Maharaja Teragung (Yang Maha Menguasai)
4. Al-Quddus - Yang Maha Suci
5. Al-Salam - Yang Maha Selamat Sejahtera
6. Al-Mu'min - Yang Maha Melimpahkan Keamanan
7. Al-Muhaimin -Yang Maha Pengawal serta Pengawas
8. Al-Aziz - Yang Maha Berkuasa
9. Al-Jabbar - Yang Maha Kuat (menundukkan segala-galanya)
10. Al-Mutakabbir - Yang Melengkapi Segala kebesaranNya
11. Al-Khaliq - Yang Maha Pencipta
12. Al-Bari - Yang Maha Menjadikan
13. Al-Musawwir - Yang Maha Pembentuk
14. Al-Ghaffar - Yang Maha Pengampun
15. Al-Qahhar - Yang Maha Perkasa
16. Al-Wahhab - Yang Maha Penganugerah
17. Al-Razzaq - Yang Maha Pemberi Rezeki
18. Al-Fattah - Yang Maha Pembuka
19. Al-'Alim - Yang Maha Mengetahui
20. Al-Qabidh - Yang Maha Pengekang
21. Al-Basit - Yang Maha Melimpah Ni'mat
22. Al-Khafidh
www.myjodoh.net
- Yang Maha Perendah (Pengurang)
23. Ar-Rafi' - Yang Maha Peninggi
24. Al-Mu'izz - Yang Maha Menghormati (Memuliakan)
25. Al-Muzill - Yang Maha Menghina
26. As-Sami' - Yang Maha Mendengar
27. Al-Basir - Yang Maha Melihat
28. Al-Hakam - Yang Maha Mengadili
29. Al-'Adl - Yang Maha 'Adil
30. Al-Latif - Yang Maha Lembut serta Halus
31. Al-Khabir - Yang Maha Mengetahui
32. Al-Halim - Yang Maha Penyabar
33. Al-'Azim - Yang Maha Agung
34. Al-Ghafur - Yang Maha Pengampun
35. Asy-Syakur - Yang Maha Bersyukur
36. Al-'Aliy - Yang Maha Tinggi serta Mulia
37. Al-Kabir - Yang Maha Besar
38. Al-Hafiz - Yang Maha Memelihara
39. Al-Muqit - Yang Maha Menjaga
40. Al-Hasib - Yang Maha Penghitung
41. Al-Jalil - Yang Maha Besar serta Mulia
42. Al-Karim - Yang Maha Pemurah
43. Ar-Raqib - Yang Maha Waspada
44. Al-Mujib - Yang Maha Pengkabul
45. Al-Wasi' - Yang Maha Luas
46. Al-Hakim - Yang Maha Bijaksana
47. Al-Wadud - Yang Maha Penyayang
48. Al-Majid - Yang Maha Mulia
49. Al-Ba'ith - Yang Maha Membangkitkan Semula
50. Asy-Syahid - Yang Maha Menyaksi
51. Al-Haqq - Yang Maha Benar
52. Al-Wakil - Yang Maha Pentadbir
53. Al-Qawiy - Yang Maha Kuat
54. Al-Matin - Yang Maha Teguh
55. Al-Waliy - Yang Maha Melindungi
56. Al-Hamid - Yang Maha Terpuji
57. Al-Muhsi - Yang Maha Penghitung
58. Al-Mubdi - Yang Maha Pencipta dari Asal
59. Al-Mu'id - Yang Maha Mengembali serta Memulihkan
60. Al-Muhyi - Yang Maha Menghidupkan
61. Al-Mumit - Yang Mematikan
62. Al-Hayy - Yang Senantiasa Hidup
63. Al-Qayyum - Yang Hidup serta Berdiri Sendiri
64. Al-Wajid - Yang Maha Penemu
65. Al-Majid - Yang Maha Mulia
66. Al-Wahid - Yang Maha Esa
67. Al-Ahad - Yang Tunggal
68. As-Samad - Yang Menjadi Tumpuan
69. Al-Qadir - Yang Maha Berupaya
70. Al-Muqtadir - Yang Maha Berkuasa
71. Al-Muqaddim - - Yang Maha Menyegera
72. Al-Mu'akhkhir - Yang Maha Penangguh
73. Al-Awwal - Yang Pertama
74. Al-Akhir - Yang Akhir
75. Az-Zahir - Yang Zahir
76. Al-Batin - Yang Batin
77. Al-Wali - Yang Wali / Yang Memerintah
78. Al-Muta'ali - Yang Maha Tinggi serta Mulia
79. Al-Barr - Yang banyak membuat kebajikan
80. At-Tawwab - Yang Menerima Taubat
81. Al-Muntaqim - Yang Menghukum (mereka yang bersalah)
82. Al-'Afuw - Yang Maha Pengampun
83. Ar-Ra'uf - Yang Maha Pengasih serta Penyayang
84. Malik-ul-Mulk - Pemilik Kedaulatan Yang Kekal
85. Dzul-Jalal-Wal-Ikram - Yang Mempunyai Kebesaran dan kemuliaan
86. Al-Muqsit - Yang Maha Saksama
87. Al-Jami' - Yang Maha Pengumpul
88. Al-Ghaniy - Yang Maha Kaya serta Serba Lengkap
89. Al-Mughni - Yang Maha Mengkayakan dan Memakmurkan
90. Al-Mani' - Yang Maha Pencegah
91. Al-Darr - Yang Mendatangkan Mudharat
92. Al-Nafi' - Yang Memberi Manfaat
93. Al-Nur - Cahaya
94. Al-Hadi - Yang Memimpin dan Memberi Pertunjuk
95. Al-Badi' - Yang Maha Pencipta Yang Tiada BandinganNya
96. Al-Baqi - Yang Maha Kekal
97. Al-Warith - Yang Maha Mewarisi
98. Ar-Rasyid - Yang Memimpin (Ke arah Kebenaran)
99. As-Sabur - Yang Maha Penyabar

 

webmaster@mymasjid.net.my