Risalah Fikir (294) Dengan Apa Kita Ber Taronnum ?

Oleh Ustaz Jalil
29-Jul-2002 02:51:29

Ber-taronnum berma'na berdendang . Dengan apa kita berdendang ? Petikanberikut memberikan jawabannya.

Pada suatu hari telah bertanya Abuu Ya'quub Az-Zayyaat roh.a. kepadasebahagian para muriidiin (penuntut2/murid2)nya :

A TAHFAZU AL-QURAAN ? [Mafhuumnya : Adakah anda menghafaz Al-Quraan ?]

Maka menjawab muridnya : LAA [Mafhuumnya : Tidak ]

Lalu menjawablah Abuu Ya'quub Az-Zayyaat roh.a.(mafhuumnya kira2): Betapakamu perlu ditolong ! BILLAAHI, MURIIDUN LAA YAHFAZU AL-QURAANA KA-UTRUNJATINLAA RIIHA LAHAA FA-BIMA YATAGHONNAMU ?? FA-BIMA YATARONNAMU ??? FA-BIMA YUNAAJIIROBBAH ???? [Mafhuumhya : DEMI ALLOOH, SEORANG MURIID/PELAJAR YANG TIDAKMENGHAFAZ AL-QURAAN ADALAH SEPERTI LIMAU UTRUNJAH YANG TIDAK ADA BAU BAGINYA ,MAKA DENGAN APAKAH DIA BISA BER-TAGHONNUM (MENGAMBIL KESEMPATAN UNTUK MENGAUTKEUNTUNGAN ATAU FAEDAH UKHROWI YANG BANYAK LAGI MELIMPAH2) ?? MAKA DENGAN APAKAHDIA BISA BER-TARONNUM (BERDENDANG) ??? MAKA DENGAN APAKAH DIA BISA BERMUNAAJAT (BERBICARA/BERBISIK2AN/BERBUAL2)DENGANTUHANNYA

www.myjodoh.net
???]-------------------------------------------------------------------

Begitulah kira2 terjemahan kasar drp SIFAH AS-SOFWAH, susunan Al- Imaam Al-'AalimJamaaluddiin Abil-Faroj Ibnu Al-Jauziyy roh.a., mujallad 2, halaman 416.

Antara kesimpulan/i'tibaar/ulasan/pengajaran/dsbnya yg dapat diambil drpketerangan di atas adalah :

[1]Menghafaz Al-Quraan adalah suatu usha yg sangat penting bagi setiap murid/pelajar(malah bagi setiap mu`min). Kerana mereka yg tidak menghafaz Al-Quraan adalahseumpama buah limau utrunjah yang tidak ada bau baginya ! Makin banyak hafazanAl-Quraan pada seseorang itu, maka 'ibarat limau utrunjah yang semakin berbausemerbak harum !

[2]Mereka yang menghafaz Al-Quraan adalah orang2 yang sangat bertuah. Keranadengan hafazan Al-Quraan yg ada pada mereka itu, mereka dapat peluang ygtersangat besar dalam ber-taghonnum, ber-taronnum (berdendang), bermunaajatdengan Allooh swt.

[3] Kembali kepada point BER-TARONNUM (BERDENDANG)..... Hari ini dendangan/taronnumlagu2 bollywood menempati hati anak2 muda kita (malah hati orang2 dewasa kitadan orang2 yg tua juga, termasuk hati kita juga)... Hari ini lagu2 rock/baratmenempati hati kita dan hati mereka... Dan macam2 lagu lagi telah benar2mendiami hati kita/mereka.....

Taronnum/dendangan Al-Quraan tidak lagi menguasai hati dan fikiran sertakeruhanian kita/mereka..... Hati kita/mereka tidak lagi tertambat dengantaronnum/dendangan Al- Quraan (mungkin kerana hati kita terlalu gelap berlumurandosa dan hubbud-dunyaa)! Untuk itu hati kita perlu menjalani rawatan ygtersangat intensif supaya kita terus subur terhibur (merasai ketenangan dankeni'matan yg haqiiqiyy)dengan keindahan taronnum/dendangan Al-Quraan...!!!

[4] Bagi yang mempunyai anak....perlulah juga merancang agar ada di antaraanak2 mereka yg menjadi hafiz2 Al-Quraan. Apa yg terjadi gholibnya : Jikaseseorang itu mempunyai 4 orang anak, maka dia akan merancang (mithalnya) supayaanak pertama menjadi seorang engineer, anak kedua menjadi seorang doctor, anakketiga menjadi seorang lawyer dan anak keempat menjadi seorang accountant...jarang yg merancang supaya (sekurang2nya) seorang drp mereka menjadi hafiz Al-Quraan.Inilah kesilapan kita. Kita juga perlu membantu (secara fizikal dan moral/ zohirdan batin) akan institusi2 hafazan Al-Quraan dengan bantuan yg berterusan dansecara bersungguh2.....kalau kita (sebagai muslimiin) tidak membantu institusi2tersebut, maka siapakah lagi yg akan membantunya ? Sebenarnya kitalah yang sama2bersalah kerana kecuaian dan kealpaan kita dalam menghidupsuburkan agama kitadari setiap sudut .

Walloohu A'lam. Semoga kita sama2 mengambil i'tibaar... Wassalaamu'alaikumwrb. Al-faqiiru ilallooh.

MUFRODAAT :

[1] TARONNAMA : berdendang / menyanyi.
[2] TARNIIMAH , UNSYUUDAH : dendangan,nyanyian.
[3] TARONNUM : Suara, nyanyian, dendangan, RONAM,RONMAH,

 

webmaster@mymasjid.net.my