Risalah Fikir (303) Kumpulkan Semua Ahli Rumah Kita Untuk Berdoa Setiap Kali Mana2 Individu

Oleh Ustaz Jalil
29-Jul-2002 02:51:30
DRP AHLI RUMAH ITU MENGKHOTAMKAN AL- QURAAN.....

Dan daripada Thaabit roh.a., katanya : Adalah Anas bin Maalik r.a. bilamanabeliau r.a. hampir hendak mengkhotamkan Al-Quraan pada waktu malam maka beliau (sengaja)meninggalkan satu suuroh (atau beberapa suuroh mengikut riwayat yg lain)sehingga beliau khotamkannya di sisi keluarganya (dalam lain riwayat sehinggabeliau khotamkannya di waktu pagi di sisi keluarganya).

Dan daripadanya juga : Adalah Anas bin Maalik r.a. bilamana beliau (ingin)mengkhotamkan Al- Quraan, maka beliau pun mengumpulkan anaknya (anak2nya) danahli rumahnya, lalu beliau r.a. pun berdoa untuk mereka.

[Anas bin Maalik r.a. adalah seorang Sahabat kepada Rosuulullooh saw. Beliauadalah Sahabat yang terakhir sekali yg wafat di Basroh. Mengikut Ahli As-Sair,Anas r.a. telah wafat di Basroh dalam tahun 92H, ada qoul yg mengatakan tahun93H, ada qoul 91H, dan usianya ketika itu adalah 99 tahun. Dan drp Hamiid/Humaidbahawasanya umur Anas r.a. adalah 99tahun, dan beliau

www.myjodoh.net
wafat dlm tahun 91H.Kataku (penyusun Sifah As-Sofwah): Dan sesungguhnya ada qiil bahawa beliau r.a.wafat ketika berusia 103 tahun. Dan ada qiil (bhw umurya) adalah 90 tahun.Muhammad bin Siiriin roh.a. telah memandikan mayatnya r.a. ]

Begitulah kira2 terjemahan kasar drp SIFAH AS- SOFWAH, susunan Al- Imaam Al-'AalimJamaaluddiin Abil-Faroj Ibnu Al-Jauziyy roh.a., mujallad 1, halaman 712,713&714.

Antara pengajaran/i'tibaar/ulasan/dsbnya :

[1] Setiap orang (setiap ahli rumah) memanglah membaca Al- Quraan......ada ygsejuzu` sehari, ada yg setengah juzu` sehari, ......, ada yg tiga 'ain sehari,ada yg dua 'ain sehari , ada yg se'ain sehari...dsbnya. Jadi bila salah seorangdrp ahli rumah itu khotam Al-Quraan, maka ada baiknya kita meng'amalkan 'amalanSahabat Baginda saw di atas (iaitu Sayyidinaa Anas bin Maalik r.a.). Iaitu kitakumpulkan semua keluarga untuk didoakan. Kerana salah satu drp masa ygdimaqbuulkan doa adalah ketika tamatnya membaca Al- Quraan. Kemudian pembacaanbaru perlu diteruskan oleh individu yg telah tamat itu. Begitulah seterusnya.

[2] Bagaimna pula dengan institusi/madrasah/ pondok/ pesantren/ma'had tahfiz/dsbnyayang mempunyai ramai pelajar2 (yg tinggal di asrama) dan sudah tentulah hampirsetiap hari dan ketika ada saja orang yg menamatkan Al- Quraan itu ? Bagipandangan saya ada baiknya jika si yang menamatkan bacaan Al- Quraan itumengumpulkan / mengajak beberapa orang kawannya yg berada disisinya untukmengadakan majlis doa itu, misalnya teman2 sebiliknya dan teman2 sebelahnyadsbnya. Dan alternatif yg lain, tentulah berdoa sendiri sendiri setiap kalitamat pembacaan Al-Quraan itu. Apa kata antum yg bijaksana pulak ?

Walloohu A'lam. Semoga kita sama2 mengambil i'tibaar... Al-faqiiru ilallooh.Wassalaamu'alaikum wrb.

MUFRODAAT :

[1] 'IYAAL : ahli2 rumah (khasnya keluarganya yg wajib nafqoh mereka ituatasnya).

 

webmaster@mymasjid.net.my