Masjid Mukim Kepala Pasir Tendong

Butiran Masjid Mukim Kepala Pasir Tendong Edit
Nama : Masjid Mukim Kepala Pasir Tendong
Status : Masjid
Daerah : Pasir Mas
Negeri : Kelantan
Alamat : Daerah Kubang Sepat, 17030 Pasir Mas, Kelantan.
Peta Lokasi Plot Enter Coordinates
Foto Masjid
tambah foto
webmaster@mymasjid.net.my