Masjid Bakau Tua

Butiran Masjid Bakau Tua Edit
Nama : Masjid Bakau Tua
Status : Masjid
Daerah : Penaga
Negeri : Pulau Pinang
Peta Lokasi Plot Enter Coordinates
Foto Masjid
tambah foto
webmaster@mymasjid.net.my