royalrose

wanita, 116 tahun. Menetap di uiam, Kedah. Bekerja sebagai student
tegas, aktif, beradab sopan.

webmaster@mymasjid.net.my