Mementingkan Saudara Dari Diri Sendiri

Oleh KupuKupu
03-Sep-2003 12:21

Terjemahan Hadis.

"Telah bersabda Rasul SAW. , Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga ia kasih (mengutamakan) saudaranya sebagaimana ia kasihkan dirinya sendiri"


Keterangan Hadis

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak harus mementingkan diri sendiri tampa menghiraukan kepentingan orang lain. Kerana perbuatan yang demikian akan timbul kepincangan dan pertelingkahan dalam masyarakat.

Didalam hadis di atas Rasul SAW. Menegaskan bahawa orang yang menentingkan diri sendiri itu belum sempurna iman nya dan ia tidaklah diakui sebagai orang mukmin yang sejati.

Iman adalah satu perkara yang amat penting kepada seseorang Islam, dan perkara yang boleh menambahkan kesempurnaan iman seseorang itu banyak diantaranya mengharapkan kebaikan kepada orang lain sebagaimana ia mengharapkan kepada dirinya sendiri. Allah telah menjalinkan perhubungan antara orang mukmin semua dengan ikatan persaudaraan sebagai mana firman Allah dalam surah Al Hujurat ayat 10:

Ertinya : Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara maka hendaklah kamu perdamaikan diantara saudara kamu"

Persaudaraan yang dimaksudkan itu adalah meliputi semua gulungan maknusia tidak kira apa keturunan dan warna kulit. Sama-sama saling mengerti dan tolong menolong diantara satu sama lain, dan bila terdapat satu perselisihan maka hendaklah mencari jalan perdamaian. Dalam satu hadis yang lain pula Rasul SWA. Pernah menegaskan:

"Ertinya: Seseorang mukmin bagi seseorang mukmin yang lain itu diibaratkan seperti satu binaan yang mana diantara satu sama lain sama-sama memerlukan"

Begitulah eratnya perhubungan yang dikehendaki oleh Rasul SAW.
Oleh itu tiap-tiap orang Islam hendaklah mempunyai perhubungan mesra dan berbaik-baik dan tolong menolong diantara satu dengan yang lain. Apa kebaikan yang kita kehendaki untuk diri kita sendiri, kita berharap pula kepada orang lain, dan sebaliknya suatu kejahatan dan keburukan yang kita tidak kehendaki, kita harap jangan jangan pula menimpa kepada saudara kita yang lain, dengan itu masyarakat akan menjadi aman damai dan tenteram.


Pengajaran Hadis.

Tiap-tiap orang Islam hendaklah hidup berbaik-baik dan tolong menolong diantara satu dengan yang lain.
Kita janganlah hidup mementingkan diri sendiri tampa mempedulikan kepentingan orang lain
Hidup bersaudara dan berkasih sayang itu punca kemajuan dan kejayaan
Hendaklah kita menjauhkan perkara-perkara yang boleh membawa perselisihan dan perpecahan.

"Siapalah aku di sisi MU ya Allah"

 

Please login or register to leave a comment.
webmaster@mymasjid.net.my