Masjid Kampung Sengkarai Tutong

Butiran Masjid Kampung Sengkarai Tutong Edit
Nama : Masjid Kampung Sengkarai Tutong
Status : Masjid
Daerah : Brunei
Negeri : Luar Malaysia
Alamat : Negara Brunei Darussalam.
Alamat Emel : sengkarai@sengkarai.com
Nombor Telefon / Fax : 6734260873 / akan datang
Laman Web : http://www.sengkarai.com
Kapasiti : 550 orang
Arah Qiblat : 290° 55" 24'
Lain-lain maklumat :
Peta Lokasi Plot Enter Coordinates
Foto Masjid
tambah foto
Please login or register to leave a comment.
webmaster@mymasjid.net.my