Masjid Islahiah

Butiran Masjid Islahiah Edit
Nama : Masjid Islahiah
Status : Masjid
Daerah : Taiping
Negeri : Perak
Alamat : Ulu Sepetang, Batu Kurau, 34010 Taiping, Perak.
Peta Lokasi Plot Enter Coordinates
Foto Masjid
tambah foto
Please login or register to leave a comment.
webmaster@mymasjid.net.my