Masjid Lama

Butiran Masjid Lama Edit
Nama : Masjid Lama
Status : Masjid
Daerah : Taiping
Negeri : Perak
Alamat : Tidak Diri Jumaat Jalan Kota, 34000 Taiping, Perak.
Peta Lokasi Plot Enter Coordinates
Foto Masjid
tambah foto
Please login or register to leave a comment.
webmaster@mymasjid.net.my