Masjid Kota Lama Kiri

Butiran Masjid Kota Lama Kiri Edit
Nama : Masjid Kota Lama Kiri
Status : Masjid
Daerah : Kuala Kangsar
Negeri : Perak
Alamat : 33000 Kuala Kangsar, Perak.
Peta Lokasi Plot Enter Coordinates
Foto Masjid
tambah foto
Please login or register to leave a comment.
webmaster@mymasjid.net.my