Surau Daerah Dalat

Nama : SurauDaerah Dalat
Status : Surau
Daerah : Sibu
Negeri : Sarawak
Alamat : D/a Pejabat Daerah Dalat, 96300 Dalat, Sarawak.
Foto Masjid
webmaster@mymasjid.net.my