Masjid Telok Wang

Butiran Masjid Telok Wang Edit
Nama : Masjid Telok Wang
Status : Masjid
Daerah : Kuala Muda
Negeri : Kedah
Alamat : Sungai Pasir, 08500 Sungai Petani Kedah.
Peta Lokasi Plot Enter Coordinates
Foto Masjid
tambah foto
Please login or register to leave a comment.
webmaster@mymasjid.net.my