Masjid Mukim Kbg

Butiran Masjid Mukim Kbg Edit
Nama : Masjid Mukim Kbg
Status : Masjid
Daerah : Pasir Mas
Negeri : Kelantan
Alamat : Daerahrantau Panjang, 17040 Pasir Mas, Kelantan.
Peta Lokasi Plot Enter Coordinates
Foto Masjid
tambah foto
webmaster@mymasjid.net.my