Masjid Ujong Pasir

Butiran Masjid Ujong Pasir Edit
Nama : Masjid Ujong Pasir
Status : Masjid
Daerah : Melaka Tengah
Negeri : Melaka
Alamat : Km 3, Ujong Pasir 7500 Melaka.
Peta Lokasi Plot Enter Coordinates
Foto Masjid
tambah foto
webmaster@mymasjid.net.my